Skip to main content Skip to footer

Antidiscriminatiebeleid

DuoZorg staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wij hechten daarom grote waarde aan ons antidiscriminatiebeleid.

Algemeen antidiscriminatiebeleid

DuoZorg discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte of enige andere irrelevante grond. Zowel bij het aannemen van uitzendkrachten als bij de bemiddeling van ZZP’ers kijken wij alleen naar de vaardigheden, competenties, vereiste diploma’s en certificaten van een persoon, alsmede naar andere relevantie eisen die vanuit wet- en regelgeving gesteld worden.

Wat wij doen om discriminatie te voorkomen

Wij vinden het belangrijk dat elke bureaumedewerker ons standpunt kent en weet dat wij discriminatie niet accepteren. Wat wij doen om discriminatie te voorkomen:

- Binnen DuoZorg moeten medewerkers zich vrij en veilig voelen om (vermoedens) van discriminatie aan te geven en te bespreken. De manager maakt het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar en steunt te allen tijden bureaumedewerkers wanneer zij niet meewerken aan discriminerende verzoeken.

- De werving en selectie is volledig gericht op functionele eisen, zoals benodigde diploma’s en checklists voor de voorbehouden en risicovolle handelingen.

- Nieuwe bureaumedewerkers zijn verplicht hun SEU-diploma te halen; hierin komt het tegengaan van discriminatie uitgebreid aan de orde.

- Dit beleid is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van DuoZorg. Alle bureaumedewerkers spelen een rol in het onderhouden van het KMS. Het KMS wordt zowel intern als extern geaudit ten behoeven van het ISO-certificaat.

- Op gezette tijden worden ‘mystery calls’ uitgevoerd om te kijken hoe bureaumedewerkers reageren op discriminerende verzoeken. Na afloop worden medewerkers geïnformeerd en wordt het handelen geëvalueerd.

Vragen en klachten

Indien een uitzendkracht en/of ZZP’er binnen DuoZorg in aanraking komt met (het vermoeden van) discriminatie, kan de flexmedewerker voor overleg altijd terecht bij de manager. Eventuele klachten kunnen aangekaart worden bij de manager. Indien dit niet leidt tot afdoende resultaat, kan men een klacht indienen via de klachtenprocedure. Ook kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon binnen het concern (zie privacy beleid).

Onze locaties

DuoZorg Spijkenisse   

Voorstraat 52  

3201 BB Spijkenisse 

0181 - 65 28 55

spijkenisse@duozorg.nl

 

DuoZorg Utrecht  

Oud-Wulvenplantsoen 23

3523 XS  Utrecht   

030 - 284 47 10

utrecht@duozorg.nl

Wij maken graag kennis met je

Kies jouw ideale zorgbaan

Vertel ons waar jij blij van wordt! Wij stellen jouw werkplezier voorop en vinden samen met jou dé perfecte zorgbaan. Daarna ga jij aan de slag op basis van jouw wensen en mogelijkheden. Kies je via onze app de diensten die bij jou passen? Óf heb je toch liever dat wij je inplannen? Dat kan natuurlijk ook!

Zoek je een afwisselende werkplek of juist een vaste locatie? Optimale vrijheid of meer zekerheid? Deze vragen verdienen een goed antwoord. Omdat wij geloven dat werken in de zorg samen kan gaan met je sociale leven, een goede werk-privébalans en met veel (werk)plezier. Dus, zullen we kennismaken met elkaar? Bellen, mailen, het kan allemaal.